Wat is lotus

Wat is LOTUS, wat doet LOTUS, waarom LOTUS

LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers en is in 1963 door “Het Oranje Kruis” opgericht. Wij zijn aangesloten bij de vereniging LOTUS Nederland, die als doel heeft:

  • het kontakt en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen
  • de eenheid in optreden te bevorderen
  • de kennis en vaardigheid op peil te houden en verder te ontwikkelen
  • mee te werken aan de opleiding voor de LOTUS-aantekening
  • medewerking te verlenen aan EHBO-cursussen, -examens, -oefeningen enz.

Doel van de LOTUS

Het voornaamste doel is opleidingen te verzorgen van personen die:

  • een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw kunnen uitbeelden
  • ongevalsletsels natuurgetrouw kunnen nabootsen
  • een ongeval in scene kunnen zetten
  • een ontwerp kunnen maken van een ongevalssituatie

Opzet is de EHBO-er in opleiding en de gediplomeerde EHBO-er dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:

aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op de vragen van de EHBO-er, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.
door medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de EHBO-er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn
door een juiste enscenering van de ongevalssituatie kan de EHBO-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de EHBO-er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen
EHBO-ers worden door omgaan met LOTUS-slachtoffers minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed enz., zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen
EHBO-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUS-slachtoffers heeft kunnen beoefenen

LOTUSgroepen en -studiekringen

De opleiding tot LOTUS-slachtoffer vindt plaats in studiegroepen. Een studiegroep staat onder leiding van een gediplomeerd studieleider en een arts, bij de LOTUS “medisch begeleider” genoemd. In zo’n 50 à 60 lessen leert een aspirant-LOTUS-slachtoffer ACTEREN, GRIMEREN, ONTWERPEN en ENSCENEREN. Kortom, men leert wat gewonde mensen ervaren en hoe dat moet worden uitgebeeld. Na het met goed gevolg afleggen van een examen, ontvangt men de LOTUSAANTEKENING en mag men zich “gediplomeerd slachtoffer” noemen. Daarna blijft men onder leiding van een gediplomeerd studieleider en onder medische begeleiding van een arts regelmatig oefenen in een STUDIEKRING. Tijdens deze voortgezette opleiding leert het LOTUS-slachtoffer ernstiger letsels en bepaalde ziekten uit te beelden, zoals slagaderlijke bloedingen, uitgebreide verbrandingen, epilepsie, suikerziekte, ademhalingsstoornissen, afgerukte lichaamsdelen enz. Dit alles met het doel om andere mensen, die op een of andere wijze met eerste hulpverlening van doen kunnen hebben, vertrouwd te maken met slachtoffers en situaties die zij in werkleijkheid kunnen tegenkomen en om ze ervaring te laten opdoen in het op de juiste wijze verlenen van eerste hulp. Het optreden van LOTUS bij EHBO-lesen, -oefeningen, -wedstrijden, -examens, enz. is al lang geen fenomeen meer. Integendeel, LOTUS is in de loop der jaren een vertrouwd beeld geworden. Waar men eenmaal kennis heeft gemaakt met de mogelijkheden die LOTUS biedt, raakt men er steeds meer van overtuigd, dat de eerste helper op deze wijze veel dichter bij de praktijk van de hulpverlening wordt gebracht.

De erkenning van het LOTUS-slachtoffer

Uit regelmatig inzetten van LOTUS-slachtoffers bij de EHBO-opleidingen en herhalingslessen, bij kleine en grote oefeningen enz. mag worden opgemaakt, dat steeds meer mensen en instellingen die met hulpverlening te maken hebben, het nut van LOTUS inzien. Het gevolg hiervan is dat LOTUS steeds meer wordt ingezet. De ERKENNING die hiervan uitgaat geeft het LOTUS-slachtoffer de zo noodzakelijke motivatie om bereid te zijn als “slachtoffer” te fungeren, desnoods in weer en wind, op onbeschutte plaatsen, in autowrakken enz., omdat ook echte slachtoffers in dergelijke omstandigheden kunnen verkeren. De opzet is immers de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.