Diploma lotus

Het doel van de opleiding is het ontwerpen, ensceneren en uitvoeren van (ongevals)situaties ten behoeve van het onderwijs in de eerste hulp.Integratie van het ontwerpen en ensceneren enerzijds en het grimeren en acteren anderzijds.

De opleiding voor het diploma lotus wordt verzorgd door een lotusstudiegroep. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van een lotuskring.
De opleiding duurt ongeveer een jaar. Aan het eind van de opleiding wordt de competentie van de kandidaten beoordeeld tijdens een examen. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd krijg je het diploma lotus.

De opleiding wordt gegeven door een instructeur lotus en een medisch docent. Tot de opleiding voor het diploma lotus worden diegene toegelaten die in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp en een geldig certificaat simulatieslachtoffer.

Cursusinhoud: 

1.       Grimeren en acteren.
§         voldoen aan de eisen voor het certificaat simulatieslachtoffer.

2.       Oorzaken en gevolgen van stoornissen en letsels.
§         mogelijke oorzaken en gevolgen noemen van stoornissen en letsels die behandeld zijn tijdens de opleiding simulatieslachtoffer.

3.       Ontwerpen en ensceneren.
§      ongevalstoedrachten ontwerpen en de daarbij behorende ongevalsituaties ensceneren die o.a:
·         overeenstemmen met de (mogelijke) werkelijkheid;
·         geloofwaardig en herkenbaar zijn;
·         door de hulpverlener (in opleiding) als (bijna) werkelijk worden ervaren;
·         de geleerde letsels en stoornissen tot gevolg kunnen hebben.
§         situaties ontwerpen en ensceneren waarin acuut optredende stoornissen in de gezondheidstoestand is ontstaan;
§         ontwerpen met de bijbehorende enscenering maken voor ongevalstoedrachten en situaties, ten behoeve van Eerste Hulp-oefenbijeenkomsten, wedstrijden, lessen enz;
§         ongevallen in scène zetten.

4.       Uitbeelden van slachtoffers.
§         de verschijnselen van geleerde stoornissen en letsels op medisch, psychologisch en didactisch verantwoorde wijze uitbeelden in de ontworpen en geënsceneerde (ongevals)situatie;
§         rekening houden met de psychologische reacties van slachtoffers en hulpverleners.

De competentie van de kandidaten wordt beoordeeld door een, door Het Oranje Kruis vastgesteld, examenteam. In dit team heeft tenminste één lotusdocent zitting. Na het behalen van je lotus diploma is het mogelijk de volgende modules te volgen:
§         certificaat instructeur lotus;
§         certificaat lotusspecialist;
§         certificaat lotusprofessional.

Verlenging

De geldigheid van het certificaat is twee jaar en kan steeds met 2 jaar worden verlengd als men heeft aangetoond nog competent te zijn, dit ter beoordeling van een instructeur lotus.