Aanvragen

Lotus kring Leiden komt graag op uw evenement of oefening om lotus te spelen. Zo kunnen wij slachtoffer spelen met brandwonden op een brandweer oefening of een slachtoffer met snijwonden op een EHBO examen.

Op dit moment werkt ons formulier niet. U kunt via een mail naar w.schouten40@kpnplanet.nl een aanvraag doen.

U kunt via het aanvraagformulier ons uw wensen laten weten. Wij zullen na de aanvraag contact met u opnemen.

Kosten: Tarief per 1 januari 2024

A. Tarieven voor het optreden bij EHBO Verenigingen

Vergoeding van onkosten in verband met het optreden als lotusslachtoffer bij EHBO-verenigingen is € 10,00 per LOTUS-slachtoffer per uur (minimaal 2 uur).
Vervoerskosten van huis naar de plaats van optreden.
a. Als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt de gemaakte kosten.
b. Als geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer doch van eigen vervoer, dan geldt een km-vergoeding van € 0,35 per km.
Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht of met meer personen in één vervoermiddel kan worden gereisd.

De vergoeding voor examens bedraagt € 12,50 per LOTUS-slachtoffer per uur (minimaal 2 uur).

B. Tarieven voor het optreden bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen 

Vergoeding van onkosten in verband met het optreden als lotusslachtoffer € 15,00 per LOTUS-slachtoffer per uur (minimaal 2 uur).
Vervoerskosten van huis naar de plaats van optreden.
a. Als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt de gemaakte kosten.
b. Als geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer doch van eigen vervoer, dan geldt een km-vergoeding van € 0,35 per km.
Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht of met meer personen in één vervoermiddel kan worden gereisd.

C. Tarieven voor het optreden bij bedrijven, overheidsdiensten, scholen, Rode Kruis en andere instellingen

Onkostenvergoeding in verband met onder andere grimekosten, verzekeringskosten, porto-, e-mail- en administratiekosten tot een bedrag van € 30,00 per LOTUS-slachtoffer per uur (minimaal 2 uur).
Vervoerskosten van huis naar de plaats van optreden.
a. Als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt de gemaakte kosten.
b. Als geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer doch van eigen vervoer, dan geldt een km-vergoeding van € 0,35 per km.
Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht of met meer personen in één vervoermiddel kan worden gereisd.

D. Overige bepalingen

De vergoedingstarieven van de vereniging LOTUS Nederland zijn niet van toepassing op medewerking van lotusslachtoffers aan films, TV-programma’s en andere activiteiten die buiten het bereik van “Het Oranje Kruis”, het Rode Kruis en Bedrijfshulpverlening vallen. Voor die optredens kunnen de betrokkenen zelf in overleg een tarief vaststellen.
De naam “LOTUS” mag alleen worden gebruikt als het optreden in overeenstemming is met de doelstelling van Lotus, dat wil zeggen als de activiteit zich richt op verbetering van de eerste-hulp verlening. In andere gevallen werken de lotusslachtoffers mee op persoonlijke titel.